Vyjádření

Žádost o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací


 

Žádost o vyjádření můžete napsat volnou formou, využít praktickou aplikaci Utility Report www.site.praha.eu  nebo využít náš formulář zde.

Žádost musí obsahovat:

-          jméno investora (zplnomocněné osoby) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)

-          název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)

-          jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)

-          přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)

 

                Žádost včetně přiložené situace zasílejte na jeden z níže uvedených kontaktů:

 

-          e-mail: info@centronet.cz

-          poštou na adresu: CentroNet, a. s., náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1

-          osobně na adrese CentroNet, a. s., náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1, každé úterý 9:00 – 12:00 hod.

                Platnost vyjádření ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. je na 1 rok a bude zasláno e-mailem nebo Českou poštou na Vámi uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti.

                Vydání vyjádření o existenci sítí je zpoplatněno částkou 300,- Kč vč. DPH. Na tuto částku Vám bude vystavena faktura. Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

                V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 246 008 796 nebo na e-mail info@centronet.cz.