Datové služby

Společnost CentroNet provozuje moderní optickou telekomunikační síť s vysokou přenosovou kapacitou. Jedná se o síť typu Ethernet ve standardech 100 a 1000 Mb/s. Síť CentroNet pracuje s komunikačními protokoly rodiny TCP/IP. Tyto světové standardy umožní snadné připojení jakéhokoliv počítače (s libovolným operačním systémem) do sítě společnosti CentroNet a jeho následné napojení na celosvětovou síť internet. Připojením do sítě CentroNet tak získáváte jak individuální připojení k internetu, tak možnost připojit k internetu více počítačů, celou počítačovou síť.

CentroNet poskytuje tyto datové služby

Společnost CentroNet nabízí kvalitní připojení k internetu jak domácím uživatelům, tak korporátnímu segmentu. Nabízíme pevné připojení, zákazník CentroNetu je připojen k internetu nepřetržitě, aniž by se musel ohlížet na jakákoli časová omezení. To vše za jednotnou cenu. Jelikož je datová síť ve standardu Ethernet, což je v dnešní době standardem, je velmi snadné připojit k síti jakékoliv zařízení disponující síťovým rozhraním 10/100BASE-TX, 100/1000BASE-T.

V případě, že zákazník požaduje připojení celé sítě počítačů k internetu, nabízí společnost CentroNet dodávku a instalaci nutných aktivních prvků (např.router, switch aj.).

Každý zákazník společnosti CentroNet získává vlastní IP adresu. V případě oprávněné žádosti není problémem poskytnutí rozsáhlejšího IP prostoru.

Připojení k internetu nabízíme v několika tarifech, jež by měly uspokojit všechny zájemce o připojení. Klientům vycházíme vstříc i v případě specifických požadavků. V tomto případě je ale nutné dojednat podmínky připojení s obchodním oddělením a uzavřít individuální smlouvu.