O nás

O násCentroNet, a. s., je mladou dynamickou firmou, která v centru Prahy vybudovala a provozuje optickou telekomunikační síť s vysokou přenosovou kapacitou. Hlavní důraz klademe vedle technologické vyspělosti svých služeb na maximální pohodlí klienta.

Naše společnost garantuje rychlé a spolehlivé připojení k internetu, budování počítačových sítí, (včetně jejich připojení k internetu), a mimo jiné nabízíme datové trasy pro TELCO operátory, ze dvou nejvyužívanějších kolokačních center v Praze.

Co lze od CentroNetu získat?

  • dokonalý a neustálý přístup k Internetu
  • možnost VPN mezi dvěmi lokalitami na síti CentroNetu prostřednictvím optické páteřní sítě
  • poskytovatelům datových služeb Centronet nabízí datové spoje do své sítě k cílovým zákazníkům ve formě VLAN z kolokačního centra GTS Telehousea SITEL Telehouse.
  • kvalitní příjem programů kabelové televize

Síť CentroNet poskytuje v nejvyšší kvalitě veškeré perspektivní telekomunikační služby.

2008 © CentroNet, a. s., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Tel.: +420 211 143 000, E-mail:info@centronet.cz